Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Borge skole
Observatører:6.trinn
Område:borge (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:16.05.2011
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Dette ble funnet på Dansesletta, Borgåsen.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Engfiol (Viola canina)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Furu (Pinus sylvestris)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Liljekonvall (Convallaria majalis)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Art:Lønneslekta (Acer)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Dominerende


Art:Roseslekta (Rosa)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vårerteknapp (Lathyrus vernus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden