Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stiftinga Sunnmøre Museum, avd. Sykkylven Naturhistoriske Museum
Observatører:Rolf Haxthow og Alv Ottar Folkestad
Område:Grebstadlia (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Dato:01.09.2010
Registrert:15.09.2010
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Av slekta nyperoser (Rosa), vart det påvist både bustnype (Rosa villosa)- beine tornar og kjøtnype (Rosa dumalis)- nedovervendte tornar.
Av slekta Epipactis vart det påvist breiflangre (Epipactis helleborine).
Av soppar vart det funne kremle, lys piggsopp, kantarell og grå vokssopp (beitemarksopp).

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ask (Fraxinus excelsior)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Augnetrøst (Euphrasia sp.)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Bjørnebær (Rubus fruticosus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Bjørnekam (Blechnum spicant)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blåknapp (Succisa pratensis)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Einstape (Pteridium aquilinum)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engkvein (Agrostis capillaris)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Finnskjegg (Nardus stricta)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Art:Flangreslekta (Epipactis)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Geitsvingel (Festuca vivipara)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Groblad (Plantago major)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gullris (Solidago virgaurea)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hassel (Corylus avellana)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Heiblåfjær (Polygala serpyllifolia)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hengeaks (Melica nutans)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hengeving (Phegopteris connectilis)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hundegras (Dactylis glomerata)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hårfrytle (Luzula pilosa)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hårsveve (Hieracium pilosella)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Korsved (Viburnum opulus)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kratthumleblom (Geum urbanum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Krattlodnegras (Holcus mollis)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Krattmjølke (Epilobium montanum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kusymre (Primula vulgaris)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kvassbunke (Deschampsia cespitosa)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Lønneslekta (Acer)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Marimjelleslekta (Melampyrum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Markjordbær (Fragaria vesca)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Ormetelg (Dryopteris filix-mas)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Art:Roseslekta (Rosa)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Ryllik (Achillea millefolium)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødsvingel (Festuca rubra)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Sanikel (Sanicula europaea)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Sisselrot (Polypodium vulgare)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogsvinerot (Stachys sylvatica)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skvallerkål (Aegopodium podagraria)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Solblom (Arnica montana)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Strandrør (Phalaroides arundinacea)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartburkne (Asplenium trichomanes)
Leveområde:Blandingsskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Teiebær (Rubus saxatilis)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Timotei (Phleum pratense)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vivendel (Lonicera periclymenum)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig