Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Anders Røynstrand
Observatører:Anders Røynstrand
Område:Uranes (Voss, Vestland)
Dato:04.05.2008
Registrert:05.05.2008
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:I skogen finst både stortrollurt og mellomtrollurt, dessutan orkideane stortviblad og fuglereir.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alm (Ulmus glabra)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Bergfrue (Saxifraga cotyledon)
Leveområde:Annet
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Engfiol (Viola canina)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gulsildre (Saxifraga aizoides)
Leveområde:Annet
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Korsved (Viburnum opulus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Liljekonvall (Convallaria majalis)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Lind (Tilia cordata)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Ramsløk (Allium ursinum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
Leveområde:Annet
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Stankstorkenebb (Geranium robertianum)
Leveområde:Kratt
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Storfrytle (Luzula sylvatica)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Svartburkne (Asplenium trichomanes)
Leveområde:Annet
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Tannrot (Cardamine bulbifera)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vårerteknapp (Lathyrus vernus)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vårmarihand (Orchis mascula)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig