Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Anders Røynstrand
Observatører:Anders Røynstrand
Område:Gjelet (Voss, Vestland)
Dato:02.05.2008
Registrert:05.05.2008
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Uvanleg dominans av gullstjerne og moskusurt, som opptrer i tusental i våraspektet i april/mai.
Strutseveng og firblad er også vanleg i marka.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bringebær (Rubus idaeus)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engfiol (Viola canina)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Gullstjerne (Gagea lutea)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vårmarihand (Orchis mascula)
Leveområde:Utmark
Forekomst:Vanlig