Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Bokn skule
Område:Kråkevågen (Bokn, Rogaland)
Dato:11.06.2003
Registrert:12.06.2003
Aktivitet:Kartlegg planter i utvalgte naturtyper

Om observasjonene

Navn på gården:Vågshau
Gårdsnummer:133
Bruksnummer:8
Er området i bruk i dag?:Nei
Blir det gjødslet?:nei
Blir det kalket?:Nei
Blir det brent av og til?:Før
Hvis området ikke er i bruk, hvor lenge er det siden det var i bruk?:Slutten av 80 talet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bjørneskjegg (Trichophorum cespitosum)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Blåtopp (Molinia caerulea)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Einer (Juniperus communis)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Fagerperikum (Hypericum pulchrum)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Finnskjegg (Nardus stricta)
Antall:0
Forekomst:Finnes ikke


Artsdatabanken logo
Art:Heiblåfjær (Polygala serpyllifolia)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Heisiv (Juncus squarrosus)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Heistarr (Carex binervis)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Klokkelyng (Erica tetralix)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kystmaure (Galium saxatile)
Antall:0
Forekomst:Finnes ikke


Artsdatabanken logo
Art:Pors (Myrica gale)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Rome (Narthecium ossifragum)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Storfrytle (Luzula sylvatica)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Forekomst:Sjelden


Art:Torvmoser (Sphagnum sp.)
Forekomst:Vanlig