Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Universitetet i Stavanger
Område:Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Dato:06.09.2022
Registrert:19.09.2022
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ask (Fraxinus excelsior)
Merknad: 


Art:Bjørnemoser (Polytrichum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Bringebær (Rubus idaeus)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Geittelg (Dryopteris dilatata)
Merknad: 


Art:Hasselslekta (Corylus)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Merknad: 


Art:Kristtornfamilien (Aquifoliaceae)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Merknad: 


Art:Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Sommereik (Quercus robur)
Merknad: 


Art:Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Merknad: