Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:Leas og Per Ingebrigt
Område:Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Dato:01.06.2021
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bekkeblom (Caltha palustris)
Leveområde:Elv/bekk
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Knereverumpe (Alopecurus geniculatus)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstjerne (Trientalis europaea)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Sløke (Angelica sylvestris)
Leveområde:Eng
Forekomst:Sjelden


Art:Snelleslekta (Equisetum)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig