Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:Gunhild og Per Ingebrigt
Område:Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Dato:14.06.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Kommentar:Botanisering frå Karbø bru langs Kvasshaugvegen mot Storegrova

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engsyre (Rumex acetosa)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Hårfrytle (Luzula pilosa)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Sjelden


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Dominerende


Artsdatabanken logo
Art:Rød jonsokblom (Silene dioica)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Rødkløver (Trifolium pratense)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Leveområde:Jordbruksområde
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Leveområde:Jordbruksområde