Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Markaplassen skole
Observatører:E
Område:Myr ved Markaplassen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Dato:06.06.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Art:Frøplanter (Spermatophyte)
Merknad:Strå og annet med mye frø


Art:Moser (Bryophytes)
Merknad:Neringsfattig myr med mye mose