Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1STA parti 1
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:09.05.2019
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bekkeblom (Caltha palustris)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Engkarse (Cardamine pratensis)
Leveområde:Eng
Forekomst:Dominerende


Art:Forglemmegei (Myosotis sp.)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Leveområde:Veikant
Forekomst:Vanlig


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Art:Marikåpe (Alchemilla sp.)
Leveområde:Eng
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Skogstjerne (Trientalis europaea)
Leveområde:Løvskog
Forekomst:Sjelden