Hopp til hovedinnhold

Lærerveiledning

Språkforskere vet mye om hva språk og dialekter er, men ikke så mye om hvordan de brukes. I Forskningskampanjen 2014 skal skoleelever på alle trinn delta i en nasjonal forskningsdugnad for å kartlegge bruken av språk og dialekter i Norge. Svar levert innen 26. november 2014 blir analysert i rapporten fra årets kampanje.

I årets forskningskampanje kan elevene blant annet:

 • undersøke hvilke ord elever i hele landet bruker som de mener at voksne ikke kan
 • finne ut om elever bruker forskjellige ord på forskjellige steder i landet
 • sjekke hvilke ord som er mest populære
 • undersøke om det for eksempel er slik at eldre elever bruker andre ord enn yngre elever
 • finne ut om gutter liker eller bruker andre ord enn jenter
 • sjekke hva som er andre elevers favorittord
 • undersøke hva ord betyr
 • finne ut hvilke engelske ord som er populære på ulike steder i landet
 • undersøke om det for eksempel er slik at jenter er mer positive enn gutter til bruk av engelsk i norsk – eller omvendt
 • finne ut hvordan andre elever skriver ord som kommer fra engelsk
 • lytte til andres språkprøver og finne likheter og forskjeller i måter å snakke på ulike steder i landet
 • undersøke hvor mange språk og dialekter som er representert i klassen og på andre skoler i Norge
 • finne ut hvilke språk elever ønsker å lære seg og hvorfor de ønsker å lære språk
 • få innsikt i hva forskning er

Ved å delta i Forskningskampanjen får elevene bidra til et reelt forskningsprosjekt der dataene de samler inn blir brukt i videre forskning. Årets tema gir også en unik mulighet til å utforske problemstillinger i språk- og samfunnsfag som kan knyttes til elevenes egne språkerfaringer. Kampanjen gir elevene kunnskaper om språk og språklig variasjon. Den øker bevisstheten om egen språkbruk og kan gi grunnlag for refleksjoner og samtaler om forholdet mellom språk og identitet, språk og geografisk variasjon og om hvilke holdninger en har til ulike språklige uttrykksmåter. Den gir kunnskaper om språkendring og om språklig mangfold i dagens flerkulturelle samfunn. Bevisstheten om språket i bruk gir også et godt grunnlag for videre arbeid med språk både i norskfaget og andre fag.

Undersøkelsen består av tre deler, der den tredje er valgfri.

1. Elevene registrerer data om egen språkbruk i nettskjemaet.

2. Elevene intervjuer andre unge. Intervjuskjemaet kan lastes ned
som PDF, skrives ut og skrives på før registrering samme sted som i del 1.

3. Valgfri del: Elevene tar opp en kort lydprøve på mobiltelefon
og laster opp.

Resultater som legges inn av elevene, blir tilgjengelige for alle. Dermed kan elevene sammenlikne sine funn med andres og finne svar på egne problemstillinger ved å analysere rådataene.

Før elevene starter undersøkelsen

 • Snakk med elevene om hva språk og dialekter er.
 • La elevene komme med eksempler på ord og uttrykk som de mener at voksne ikke kan.
 • Gjennomgå hva elevene skal gjøre uten å presentere nettskjemaet og de enkelte spørsmålene.
 • Understrek at det ikke finnes et «fasitsvar».
 • Elevene skal ikke tenke på rettskrivningsregler når de fyller ut skjemaet.
 • Undersøkelsen krever tilgang til datamaskin. Det er en fordel at disse er satt opp på forhånd.
 • Dersom klassen ønsker å gjennomføre den valgfrie delen, må elevene på forhånd få beskjed om å ta med mobiltelefon.
 • Det er en fordel at lærer på forhånd har gjort seg kjent med nettskjemaet ved selv å fylle det ut.

Selve undersøkelsen

Registreringen skjer på nettsidene. Lærer logger inn, velger “Elevkoder” i menyen til venstre og oppretter én elevkode som elevene så bruker for å logge inn.

Del 1: Elevene svarer selv

Elevene gjennomfører den første delen av undersøkelsen (nettskjemaet) individuelt.

Del 2: Elevene intervjuer hverandre

Elevene intervjuer i grupper på fortrinnsvis to eventuelt tre elever. Elevene intervjuer to eller tre andre elever på skolen. Intervju én av gangen. Bruk ett skjema for hver elev som blir intervjuet. Elevene registrerer resultatene fra intervjuene i det samme nettskjemaet som i den første delen.

Del 3: Dialektprøver

Valgfritt: Elevene bruker mobiltelefon og tar opp svar på spørsmålet «Hva har vi i lekser til i morgen?». Lydprøven lastes opp og legges inn på nettsidene.

Etter undersøkelsen

Miljolare.no gir et godt utgangspunkt for å arbeide videre med språk og språkbruk i klassen. Her kan elevene sammenlikne egne resultater med andres og for eksempel finne ut om det er variasjon knyttet til geografi, alder og kjønn. Det er utarbeidet forslag til andre aktiviteter som kan knyttes til Forskningskampanjen, se forslag til undervisningsopplegg.

Forskerne ved MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, utarbeider en rapport basert på elevenes undersøkelser. Denne blir offentliggjort ved årsskiftet.

Om Forskningskampanjen

Forskningskampanjen arrangeres hver høst i forbindelse med Forskningsdagene, og er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for miljølære (Universitetet i Bergen) og et forskningsmiljø. Årets forskningsmiljø er MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.