Hopp til hovedinnhold

Om forskerne

 Bente Ailin Svendsen

Bente Ailin Svendsen Prosjektleder og pressekontakt for Forskningskampanjen

 Else Ryen

Else Ryen Forsker ved MultiLing Senter for flerspråklighet

Dette er forskerne som skal analysere datamaterialet som samles i forskningskampanjen

Professor Bente Ailin Svendsen

Bente Ailin Svendsen forsker på flerspråklighet. Hun har blant annet undersøkt hvordan barn lærer seg tre språk samtidig og hvordan flerspråklige bruker de språkene de kan. Bente Ailin har også forsket på det som i media ofte blir omtalt som «kebabnorsk», og på det at mange Osloungdommer har begynt å uttale l-lyden i ord som alle og bolle på en litt annen måte enn det de gjorde før. Bente Ailin er nestleder for MultiLing Senter for flerspråklighet, et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo.

E-post: b.a.svendsen@iln.uio.no

Førsteamanuensis Else Ryen

Else Ryen forsker på flerspråklighet og andrespråkstilegnelse. Hun har blant annet vært opptatt av morsmålsopplæring, minoritetsspråklige elevers bruk av morsmål og av flerspråklige læreres rolle i norsk skole. Nylig avsluttet hun en studie av hvordan skoler og lærere kartlegger språkferdighetene til elever som er i ferd med å lære seg norsk. Hun arbeider også med spørsmål knyttet til skriving og til norsk språk i et sammenliknende perspektiv.

E-post: else.ryen@iln.uio.no

Dr. Kristin Vold Lexander

Kristin Vold Lexander er opptatt av hvordan muntlig og skriftlig språk henger sammen og hvordan språk brukes i tekstmeldinger og på internett, særlig vekslingen mellom ulike språk på Facebook og i SMS. I forskningsprosjektet for doktograden studerte hun hvordan unge i Senegal i Vest-Afrika bruker wolof, fulani, fransk, engelsk og arabisk i tekstmeldingene sine.

E-post: k.v.lexander@ikos.uio.no

MultiLing Senter for flerspråklighet

MultiLing Senter for flerspråklighet er et senter for fremragende forskning ved Universitetet i Oslo. På senteret undersøker vi hvordan man lærer seg to eller flere språk og hvordan man bruker de språkene man kan i ulike situasjoner, både i familien, på skolen, på jobb og blant venner. Vi er også opptatt av hvordan språkkompetansen endrer seg gjennom livet, som å finne ut hva som skjer når man får en språkskade eller blir rammet av demens. På MultiLing undersøker vi dessuten betydningen av flerspråklighet og hvordan man forvalter språklig mangfold i samfunnet.

MultiLing Senter for flerspråklighet startet 1. juni 2013 og har finansiering fra Forskningsrådet i fem år med mulighet for fem års forlengelse. MultiLing har rundt 30 ansatte og er tilknyttet Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.