Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

Jente
 Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
 7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

Ja
 Nei

Hvilke ord?

gid, binge

Når bruker du disse ordene?

Når jeg snakker med venner
Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
 Når jeg chatter
 Mest når jeg skriver
 Mest når jeg snakker
 Annet

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
 2
3
 4
 5
 Flere

Hvilke språk kan du?

norsk, engelsk, flytende spansk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

valderøyskt/valderøya, bokmål oslo

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

bokmål oslo

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

valderøyskt/valderøya, bokmål oslo, flytende spansk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: norsk
Yngre søsken: norsk
Venner: flytende spansk, norsk
Lærere: norsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: valderøyskt/valderøya
Far: valderøyskt/valderøya
Andre voksne i familien: valderøyskt/valderøya
Eldre søsken: valderøyskt/valderøya
Yngre søsken: valderøyskt/valderøya
Venner: flytende spansk, valderøyskt/valderøya, bokmål oslo
Lærere: bokmål oslo

Vil du lære flere språk?

Ja
 Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

tysk, italiensk, latin, portugisisk

Hvorfor vil du lære dette eller disse språkene?

Det er et fint/fine språk
Det er gøy å lære språk
Det blir lettere å kommunisere med andre
 Mange kan snakke det
 For å prate med familie i utlandet
Det er nyttig for jobb og utdanning
Det gir større tilgang på kunnskap
Det er nyttig når en reiser/jeg ønsker å reise dit de(t) snakkes
 Vet ikke
 Annet

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

epifanía

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

 Ja
Nei

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
 Bra
Verken bra eller dårlig: vi trenger å bruke begge, men vi må ikke erstatte alle mulige ord med engelsk.
 Ikke bra
 Dårlig