Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

Jente
 Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
 7. trinn
8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Hvilke språk kan du?

norsk, engelsk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

bokmål, balsfjorddialekt

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

balsfjorddialekt

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

balsfjorddialekt

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: balsfjorddialekt
Far: balsfjorddialekt
Andre voksne i familien: balsfjorddialekt
Eldre søsken: balsfjorddialekt
Yngre søsken: balsfjorddialekt
Venner: balsfjorddialekt
Lærere: balsfjorddialekt

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: balsfjorddialekt
Far: balsfjorddialekt
Andre voksne i familien: balsfjorddialekt
Eldre søsken: balsfjorddialekt
 Yngre søsken
Venner: balsfjorddialekt
Lærere: balsfjorddialekt

Vil du lære flere språk?

 Ja
Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

#

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

corona time

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Når bruker du de engelske ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
 Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
 Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
 Annet

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
 Bra
Verken bra eller dårlig: bare synes det
 Ikke bra
 Dårlig