Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

 Jente
Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
 7. trinn
8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
 2
 3
 4
5
 Flere

Hvilke språk kan du?

norsk, engelsk, litt tysk, en del svensk, dansk

Hvor mange dialekter kan du?

1
 2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

1

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

norsk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

norsk, engelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: norsk
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk
Lærere: norsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: norsk
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk
Lærere: norsk

Vil du lære flere språk?

 Ja
Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

hund

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

 Ja
Nei

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
 Bra
Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig