Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

Jente
 Gutt

Klassetrinn

Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
 7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

Ja
 Nei

Hvilke ord?

pedohomolesbetransbifil, dendrofil, gay, reee, svuling, schwuling, yee

Når bruker du disse ordene?

Når jeg snakker med venner
Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
Annet: når jeg mobber

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
 2
 3
 4
 5
Flere

Hvilke språk kan du?

norsk, abdullamanfatti, addah, albansk, afghansk, balochi, batak, american, armensk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
 2
 3
 4
5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

++, badini, balsfjorddialekt

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

trøndersk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

nei

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: badini
Far: batak
Andre voksne i familien: balochi
Eldre søsken: afghansk
Yngre søsken: abdullamanfatti
Venner: addah
Lærere: american

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: ++
Far: american
Andre voksne i familien: balochi
Eldre søsken: abdullamanfatti
Yngre søsken: badini
Venner: american
Lærere: balsfjorddialekt

Vil du lære flere språk?

 Ja
Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

allah uakbar step sis why u stuck hoe

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Hvilke ord? Skriv ordene uten å tenke på om de er riktig eller feil skrevet.

nei

Når bruker du de engelske ordene?

Når jeg snakker med venner
Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
Annet: skole vet ikke

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
 Bra
 Verken bra eller dårlig
Ikke bra: ikke bra
 Dårlig