Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

 Jente
Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke språk kan du?

#

Hvor mange dialekter kan du?

1
 2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

1

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

norsk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

 Ja
Nei

Vil du lære flere språk?

 Ja
Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

 Ja
Nei

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
 Bra
 Verken bra eller dårlig
Ikke bra: ikke
 Dårlig