Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

Jente
 Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Når bruker du disse ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
 Annet

Hvilke språk kan du?

., engelsk, norsk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
 2
 3
 4
 5
Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

trønder, stavanger, nornorsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

trønder, bokmål

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

stavanger, engelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: stavanger, trønder
Far: trønder
Andre voksne i familien: trønder
Eldre søsken: trønder
Yngre søsken: trønder
Venner: engelsk, trønder
Lærere: trønder

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: stavanger, trønder
Far: trønder
Andre voksne i familien: stavanger, trønder
Eldre søsken: trønder
Yngre søsken: trønder
Venner: engelsk, trønder
Lærere: trønder

Vil du lære flere språk?

Ja
 Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

Ja: engelsk
 Nei

Hva vil du lære bedre?

Snakke
 Forstå
Lese
Skrive

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

fransk, spansk

Hvorfor vil du lære dette eller disse språkene?

 Det er et fint/fine språk
Det er gøy å lære språk
Det blir lettere å kommunisere med andre
Mange kan snakke det
 For å prate med familie i utlandet
 Det er nyttig for jobb og utdanning
 Det gir større tilgang på kunnskap
Det er nyttig når en reiser/jeg ønsker å reise dit de(t) snakkes
 Vet ikke
 Annet

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Hvilke ord? Skriv ordene uten å tenke på om de er riktig eller feil skrevet.

idk, kk, ik, BTW

Når bruker du de engelske ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
 Mest når jeg snakker
 Annet

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

 Veldig bra
Bra: vi lærer mer av det språket
 Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig