Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

Jente
 Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

Ja
 Nei

Hvilke ord?

Føkka (Noe er ødelagt), Noob, snithcer, ditcher, Seff, Serr

Når bruker du disse ordene?

Når jeg snakker med venner
Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
 Annet

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
 2
 3
 4
 5
Flere

Hvilke språk kan du?

arabisk, norsk og engelsk, bittelitt dansk, bitte litt nynorsk, bitte litt svensk, afghansk, bitelitt spansk, norsk

Hvilke dialekter kan du snakke?

3

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

norsk og engelsk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

Trøndersk, Engelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: engelsk, norsk, Afghansk
Far: norsk og engelsk, afghansk
Andre voksne i familien: afghansk
Eldre søsken: norsk og engelsk
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk og engelsk
Lærere: norsk og engelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: afghansk, norsk
Far: afghansk, norsk
Andre voksne i familien: afghansk
Eldre søsken: engelsk, norsk
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk og engelsk
Lærere: norsk

Vil du lære flere språk?

Ja
 Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

Ja: Spansk
 Nei

Hva vil du lære bedre?

Snakke
Forstå
Lese
Skrive

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

Tysk, Fransk, Spansk

Hvorfor vil du lære dette eller disse språkene?

Det er et fint/fine språk
Det er gøy å lære språk
Det blir lettere å kommunisere med andre
Mange kan snakke det
 For å prate med familie i utlandet
Det er nyttig for jobb og utdanning
Det gir større tilgang på kunnskap
Det er nyttig når en reiser/jeg ønsker å reise dit de(t) snakkes
 Vet ikke
 Annet

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Hvilke ord? Skriv ordene uten å tenke på om de er riktig eller feil skrevet.

i know, ily (i love you), noob, dichter, Snitcher

Når bruker du de engelske ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
 Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
Mest når jeg skriver
 Mest når jeg snakker
 Annet

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

Veldig bra: Vi lærer nye ord
 Bra
 Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig