Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

 Jente
Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

 Ja
Nei

Hvor mange språk kan du? (Ikke vær så streng når du vurderer hva du kan.)

 1
 2
 3
4
 5
 Flere

Hvilke språk kan du?

dansk svensk engelsk, norsk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
 2
 3
4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

bergensk, østlandsk, trøndersk, sørlansk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

norsk, engelsk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

trøndersk, engelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: trøndersk
Far: trøndesk
Andre voksne i familien: bergensk, østlandsk, trøndersk, sørlansk
Eldre søsken: norsk
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk
Lærere: norsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: #
Yngre søsken: norsk
Venner: norsk
Lærere: norsk

Vil du lære flere språk?

Ja
 Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

Ja: engelsk
 Nei

Hva vil du lære bedre?

Snakke
Forstå
Lese
 Skrive

Hvis ja, hvilke(t) språk vil du lære?

fransk, spansk, tysk

Hvorfor vil du lære dette eller disse språkene?

Det er et fint/fine språk
 Det er gøy å lære språk
Det blir lettere å kommunisere med andre
Mange kan snakke det
 For å prate med familie i utlandet
Det er nyttig for jobb og utdanning
Det gir større tilgang på kunnskap
Det er nyttig når en reiser/jeg ønsker å reise dit de(t) snakkes
 Vet ikke
 Annet

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

kk

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

Ja
 Nei

Hvilke ord? Skriv ordene uten å tenke på om de er riktig eller feil skrevet.

kk, hemma

Når bruker du de engelske ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
 Når jeg skriver SMS
Når jeg spiller dataspill
Når jeg chatter
 Mest når jeg skriver
Mest når jeg snakker
 Annet

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

Veldig bra: det er kult
 Bra
 Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig