Hopp til hovedinnhold

Resultater

Er dette et intervju av andre eller svarer du selv?

 Intervju av andre
Jeg svarer selv

Kjønn

 Jente
Gutt

Klassetrinn

 Yngre
 1. trinn
 2. trinn
 3. trinn
 4. trinn
 5. trinn
 6. trinn
7. trinn
 8. trinn
 9. trinn
 10. trinn
 VG1
 VG2
 VG3
 Eldre

Bruker du noen ord som foreldrene dine eller andre voksne ikke kan?

Ja
 Nei

Hvilke ord?

Snitcher, Ta deg en bolle, Ditcher, Cha mener, seff

Når bruker du disse ordene?

Når jeg snakker med venner
 Når jeg snakker med søsken
Når jeg skriver SMS
Når jeg spiller dataspill
 Når jeg chatter
 Mest når jeg skriver
 Mest når jeg snakker
 Annet

Hvilke språk kan du?

en del svensk, enngelsk, norsk

Hvor mange dialekter kan du?

 1
2
 3
 4
 5
 Flere

Hvilke dialekter kan du snakke?

Trønder

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du når du er på internett?

norsk

Bruker du mer enn ett språk eller én dialekt daglig?

Ja
 Nei

Hvilke språk eller dialekter bruker du daglig?

norsk, enngelsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker du i hovedsak til:

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: norsk, enngelsk
Yngre søsken: norsk
Venner: enngelsk, norsk
Lærere: norsk

Hvilke(t) språk eller dialekt(er) bruker de i hovedsak til deg?

Mor: norsk
Far: norsk
Andre voksne i familien: norsk
Eldre søsken: norsk, enngelsk
Yngre søsken: norsk
Venner: enngelsk, norsk
Lærere: norsk

Vil du lære flere språk?

 Ja
Nei

Ønsker du å lære bedre et språk du allerede kan?

 Ja
Nei

Hva vil du lære bedre?

Snakke
Forstå
Lese
Skrive

Hva er ditt favorittord? Ordet kan være på et hvilket som helst språk.

hei

Bruker du engelske ord når du snakker eller skriver? (SMS, Facebook, chatting eller annet)

 Ja
Nei

I norsk bruker vi mange engelske ord. Hva synes du om det?

Veldig bra: det er bra
 Bra
 Verken bra eller dårlig
 Ikke bra
 Dårlig