Hopp til hovedinnhold

Slik foregår jakten på mikroplasten

Plastavfall er lett å se, mens mikroplast er noe vi ikke kan se uten lupe. Hvor mye finnes egentlig rundt oss der vi bor? Hva er kildene? Det trenger vi mer kunnskap om. Nå kan elevene hjelpe plastforsker Marte Haave ved forskningsinstituttet NORCE og lete etter mikroplast i skolegården.

Gjennomføring

Jakten foregår ved at elevene henter sand i skolegården som behandles med saltvann og filtreres for å få fram plasten. Mikroplast er smått (mindre enn 0,5 cm). Den kraftigste lupen skolen har, må derfor brukes for å se etter de minste bitene. Men for å øke sjansen for at elevene skal oppdage plast, har vi satt grensen til 1 cm i denne kampanjen. Alle biter under 1 cm skal registreres.

Detaljerte instruksjoner med tekst og bilder viser hva elevene skal gjøre (se under Utstyr og materiell). For kunne delta med lavere klassetrinn eller uten god lupe, er det mulig å tilpasse kampanjen:

 • For de minste barna (1. og 2. trinn) kan jakten begrenses til å bare se etter plastbiter under 1 cm i sanden ute og registrere disse.
 • Mangler skolen en god lupe, er filtrering kanskje ikke så viktig, men prøven bør uansett behandles med saltvann. Dette kan få fram biter en ellers hadde oversett!

Tidsbruk og organisering

Undersøkelsen går over to dager men de trenger ikke være sammenhengende:

 • Dag 1 hentes en prøve sand fra skolegården som røres ut i mettet saltløsning (se forberedelser). Synlige plastbiter plukkes ut og prøven står til en annen dag for å klarne. Med introduksjon til elevene tar dette én skoletime.
 • Dag 2 filtreres prøven og den beste lupen på skolen brukes for å se etter mikroplast. Alle funn av plast fra begge dager registreres med mål på størrelse, type og farge. Dette tar minst én skoletime, avhengig av utstyr og hvor mye dere finner.

Det er mulig å ta flere prøver og dele elevene i grupper som får ansvar for hver sin prøve, men det krever tilsvarende mengder utstyr og saltløsning. Hver gruppe må da registrere sin prøve på nettsiden. Elevene kan logge inn selv og registrere prøven, men det er viktig at samme prøve ikke registreres to ganger.

Forberedelser

Vi bruker en mettet løsning av saltvann for at plasten skal flyte opp. Saltløsningen lages på forhånd av 300 g salt per liter vann. Bruk varmt vann og rør gjerne ut dagen før. Det trengs 1 liter saltvannsløsning per prøve (gruppe). 

Utstyr og materiell

Dette trengs for å undersøke én prøve:

 • Salt (300 gram per liter vann)
 • Litermål
 • Beger til å hente 1 dl sand
 • Skje til å røre med
 • Kaffefilter og trakt
 • Pinsett, pipette og pirkenål
 • Lupe eller stereolupe - den beste skolen har!
 • Petriskål eller glasskål
 • Utskrift av instruksjoner, papirskjema og atlas for mikroplast
De tre filene kan også lastes ned samlet i én PDF.

Instruksjoner

Last ned (PDF)

Papirskjema

Last ned (PDF)

Atlas for mikroplast

Last ned (PDF)

Registrering og resultater

Logg inn og registrer det som ble funnet i prøvene og notert på papirskjema. Vi vil gjerne også vite dersom dere ikke fant noe!  Etter kampanjen vil forskeren arbeide med dataene, og det vil komme en oppsummering av kampanjen.

Mer om mikroplast

Video på toppen av siden kan være en fin introduksjon for elevene. Vi har også listet noen artikler om mikroplast på en egen side.

Om Forskningskampanjen

Jakten på mikroplasten er tema for Forskningskampanjen 2019, i regi av Forskningsrådet, Miljølære ved UiB og forskningsinstituttet NORCE. Årets forskningskampanje støttes også av Bergen kommune og Regionalt Forskningsfond Vestlandet gjennom prosjektet Urban mikroplast.