Hopp til hovedinnhold

Les mer om mikroplast

Her har vi har samlet noen artikler fra Nysjerrigper.no og Forskningsdagene.no om mikroplast.

De aller minste plastbitene

Vi vet at mikroplast skader dyr og andre levende organismer. Men hvor farlig mikroplasten er, vet vi egentlig ikke så mye om ennå. Det prøver forskere i Norge og andre land å finne ut av. Les artikkelen på  nysgjerrigper.no.

Hvorfor spiser sjøfugler plast?

Hvorfor i all verden spiser sjøfugler plast når de faktisk dør av det? Forskerne tror svaret kan være at de blir lurt av en lukt.  Les artikkelen på nysgjerrigper.no.

Vi gjødsler jordene med mikroplast

Det er ikke bare havet som stadig blir fylt med mikroplast. Også landbruksjorda inneholder forurensende plastbiter, fra gjødsling med kloakkslam. Luca Nizzetto forsker på hvor farlig det er, og hva vi kan gjøre med det.  Les artikkelen på forskningsdagene.no.

Hva gjør mikroplast med matjorda vår?

Vi har hørt mye om hvor farlig det er med mikroplast i havet. Men hva skjer når mikroplast havner i jorda som vi bruker til å dyrke korn og grønnsaker?  Les artikkelen på forskningsdagene.no.

Ny forskning skal redusere både plast og matsvinn i butikken

Hvor lite plast kan vi bruke uten å øke matsvinn? Les artikkelen på forskningsdagene.no.

Nyttig manetslim

Det blir stadig flere maneter i havet. Kan vi bruke dem til noe? For eksempel til mat eller gjødsel? Eller skal vi bruke slimet til å rense vannet for plast? Det skal norske forskere finne ut av. Les artikkelen på nysgjerrigper.no.

Fra forskningsdagene.no (skrevet for voksne, men kan passe for elever i ungdomsskole og videregående)