miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Din bit av jorden

Aktivitet:

Din bit av jorden

FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992 slo fast at "Hovedgrunnen til at det globale miljøet stadig forringes er det ikke bærekraftige produksjons- og forbruksmønsteret, særlig i rike land." Men hva betyr dette? En bærekraftig utvikling er en utvikling som tar vare på dagens behov uten å ødelegge mulighetene for generasjonene etter oss til å møte sitt behov. Det vil si at vi ikke må ødelegge miljøet og ressursgrunnlaget på jorda, og at vi må fordele rettferdig slik at de som lever i dag får sine grunnleggende behov dekket. Alle mennesker på jorda - i dag og i framtiden har rett til sin bit av jorden.

Formål

Bli bevisst sitt eget forbruk ved å beregne sin kvote av jordas ressurser. Foreslå tiltak for å oppnå et bærekraftig forbruk. Refleksjon over det komplekse forholdet mellom miljø, livsstil og ressursbruk.

Gjennomføring

Aktiviteten er delt i tre deler som kan gjøres uavhengige av hverandre. For hver del skal det beregnes et gjennomsnittlig forbruk for de elevene som deltar. I den første delen skal man beregne mengden kjøtt som spises i løpet av et år. I del to skal man sjekke årlig innkjøp av bomulls- og ullklær. I del tre skal man sjekke årlige utslipp av C02 som følge av reiser.

Resultater

Resultatene fra arbeidet registreres inn i skjemaet. Slik kan man gjøre sammenligninger mellom ulike skoler og kommuner.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Sunndal vidaregåande skole in Norway, (03.05.2023)
  2. Foss videregående skole in Norway, (10.05.2022)
  3. Foss videregående skole in Norway, (10.05.2022)
  4. Foss videregående skole in Norway, (10.05.2022)
  5. Numedal videregående skole in Norway, (05.06.2019)