miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Forbruk, ressurser og fordeling > Kortreist mat > Bakgrunnsstoff

Kortreist mat

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

Artikler

Teknologirådet:
Ny kunnskap om klimautslipp fra mat
Forskning på matens klimabelastning viser overraskende resultater. Transport utgjør bare en liten del av de totale utslippene både fra landbruks- og fiskeriprodukter. Minst 80% av klimautslippene skjer i primærleddet, og hvordan råvaren blir produsert er avgjørende for det ferdige produktets klimaspor.

Nationen:
Kortreist mat og WTO

ForUM:
Bærekraftig transport av mat
Rapport utarbeidet av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Temagruppe for bærekraftig produksjon og forbruk.

Stine Barstad:
Aftenposten: Sjekk hvilken mat som er klima-verstingen
Halvparten av norske forbrukere er villige til å endre sine matvaner av hensyn til klimaet, viser en undersøkelse Teknologirådet har foretatt. Men hvordan skal du vite hvilke matvarer som er klimavennlige, og hvilke som er verstingene?

Samferdselsdepartementet:
Samferdselsdepartementet: Miljøvennlig transport
Departementets satsingsområder for å øke miljøvennligheten av transport.

Jan Arild Snøen:
Kortreist mat
Presentajon av Jan Arils Snøen fra Minerva (http://www.minerva.as/) for Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Landbruks- og matdepartementet:
Prosjekt: Mat og kulturlandskap 2005

Resultat Kortreist Mat konkurranse 2005
Landbruks- og Matdepartementet arrangerte konkurranse om hvilken skole som var beste Kortreist Mat skole

Food: fast or slow?
youthXchange oppgave- og ressursside som fokuserer på "fast" vs "slow" food

Statistisk Sentralbyrås Lastebilundersøkelse
Sjekk utviklingen for den innenlandske transporten (=tonnkilometer) av næringsmiddel og fôr. Undersøk hva utviklingen kan skyldes.

Økonomisk Rettferdighet
Les om Kirkens nødhjelp sitt perspektiv på rettferdig fordeling og Norsk landbruk

Lenker

Bondens marked

Norges bondelag

Norges bonde- og småbrukarlag

Grønn Hverdag
Dette er Grønn Hverdags guide til deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen.

Norsk bygdeturisme og gårdsmat