miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kystlynghei

Kystlynghei

Intervjuskjema for skjøtsel av lynghei
Navn på gården?  
Gårds- og bruksnummeret?  
Er området i bruk i dag?  
Hvis ja, blir det beitet?  
Hvis det blir beitet, hvilke dyreslag beiter?  
Hvis det blir beitet, hvor mange dyr beiter der?  
Blir det gjødslet?  
Blir det kalket?  
Blir det brent av og til?  
Hvis området ikke er i bruk, hvor lenge er det siden det var i bruk?  


Hvilke typiske lyngheiplantearter fant dere og hvor vanlige var de?
Sett inn F for finnes ikke, S for sjelden, V for vanlig eller D for dominerende i ruta ved siden av artsnavnet
Plantegruppe Art F, S, V, D
BregnerBjønnkam 
BuskerRøsslyng 
Einer (brake) 
Klokkelyng 
Pors 
UrterHeiblåfjør 
Kystmaure 
Tepperot 
Fargeperikum 
Rome 
Gras/halvgrasBlåtopp 
Finnskjegg 
Storfrytle 
Heistarr 
Heisiv 
Bjønnskjegg 
TorvmoserTorvmoser (av ubestemt art)