miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Skjema hagemark

Skjema hagemark

Intervjuskjema om tradisjonell bruk av ressursene i hagemarka
Navn på gården?  
Gårds- og bruksnummeret?  
Når ble trærne siste gang styvet?  
Hvor ofte var det vanlig å styve trærne?  
Hvilke redskaper ble brukt til styvinga?  
Hvordan ble kvistene samlet sammen?  
Hvordan ble lauvet tørket?  
Hvilke dyr fikk lauvet som fôr?  
Ble treet utnytta til fôr på annen måte? (Rising, risping)  
Hvilke dyr beita i området?  
Når ble treet siste gang beitet?  
Har det foregått slått i området? Når ble dette i så fall gjort sist?  
Ble det foretatt vedhogst i området? Foregår dette i dag?  
Annen bruk av området:
 


Gruppér hagemark til type etter hvilket treslag som er dominerende
Askehage Orehage Seljehage Hasselhage Bjørkehage Eikehage Einerhage Blandingshage
               

For å registrere de plantene som vokser på bakken, bruk registreringsskjema for naturbeitemark.

Andre opplysninger
Hvilke andre treslag inngår i hagemarka?  
Har noen av treslaga blitt styva? Hvilke treslag i så fall?  
Bærer området preg av gjengroing?  
Finnes det tre som har velta?  
Finnes det hulrom eller reir i trea?  
Andre opplysninger: