miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Lag egen nedbørmåler

Lag egen nedbørmåler

En egen nedbørmåler kan lages ved å bruke en tilstrekkelig stor beholder til å samle nedbøren i. Beholderen bør være "glatt" på innsiden slik at man får med seg så mye som mulig av den oppsamlede nedbøren når man skal måle mengden. (En plastikkbøtte er mye bedre enn en sinkbøtte, for eksempel.) Målebeholderen bør stå litt opp fra bakken, for eksempel på en krakk. Toppen av beholderen må være vannrett. Hvis man benytter en plastikkbøtte bør den sikres mot å blåse overende, for eksempel med barduner fra kanten av bøtta til bakken.

For å måle nedbørmengden i mm nedbør må man regne ut arealet (på toppen) av nedbørmåleren. Mengden kan da bestemmes på tre forskjellige måter, ved hjelp av et desilitermål - eller et mer nøyaktig volum-måleglass, ved hjelp av vekt, eller ved å lage et måleglass med skala justert etter forholdet mellom arealene av nedbørsamler og måleglass.

Formelen for arealet av en sirkel er

A = ( 3.14*r2 ) = 3.14*d2 / 4, hvor d er diameteren.

Benyttes det en plastikkbøtte med innvendig diameter på toppen på 26,5 cm blir arealet 551,3 cm2.

1) Måling ved hjelp av volum

Formelen for volum av en sylinder er

V = A * h, hvor A er arealet og h er høyden.

Dersom nedbørsmengden er målt i et volum-måleglass (desilitermål) blir nedbørmengden i mm nedbør:

h(mm) = V / A = 10 * V * 4 / ( 3.14*d2)

En nedbørmengde på 1 mm vil samles som 55,13 cm3 vann i bøtta, eller 0,55 desiliter vann.

2) Måling ved hjelp av vekt:

Formelen for tetthet er ρ = m / V, hvor m er masse og V er volum. Tettheten til vann er ca. 1 g/cm3.

Dersom nedbørsmengden er målt ved hjelp av vekt blir nedbørmengden i mm nedbør:

h(mm) = m / A = 10 * m * 4 / ( 3.14 * d2 )

En nedbørmengde på 1 mm vil veie 55,13 gram.

3) Måling ved hjelp av eget måleglass

Siden volumet av nedbøren er det samme i et måleglass som i beholderen kan forholdet mellom arealet eller diameteren av beholderen og glasset benyttes til å beregne nedbørmengden.

V = A * h = Am * hm , hvor Am er arealet av måleglasset og hm er høyden av nedbøren i måleglasset.

Dersom nedbørsmengden er målt som høyden i et (rett) glass blir nedbørmengden i mm nedbør:

h(mm) = ( Am / A ) * hm / 10 = ( dm / d )2 * hm / 10

Har man et (rett) glass med diameter på 6 cm er arealet av glasset 28,26 cm2. Når oppsamlet nedbør helles over i glasset vil 1 mm nedbør fra bøtta ha en høyde på 1,95 cm i glasset.