miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Værstasjoner > Veiledning

Værstasjoner

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Sammendrag

Skolen setter opp en værstasjon tilkoblet en datamaskin med nettforbindelse. Værstasjonen måler med 10 minutters intervall. Datamaskinen leser med jevne mellomrom målinger fra værstasjonen og sender logger til en hjemmeside som skolen setter opp for værstasjonen. Med 2 timers intervall henter miljolare.no ned loggen fra hjemmesiden og legger inn måledata i en database slik at værmålinger kan sammenlignes og tidligere data kan hentes ut.

Utstyr

Værstasjonen som skal brukes er av typen Vantage Pro Plus fra Davis Instruments. miljolare.no har pr. i dag ikke støtte for å hente data fra andre værstasjoner. Med denne kan sol- og UV-stråling måles i tillegg til temperatur, nedbør, vind, lufttrykk og luftfuktighet. Informasjon om hvor værstasjonen kan kjøpes finnes på egen utstyrside.

For å automatisk kunne sende inn værmålingene til Nettverk for miljølære må værstasjonene være koblet til en datamaskin som har nettforbindelse og som kan stå på kontinuerlig. Datamaskinen settes opp til å sende data til en hjemmeside for værstasjonen med jevne mellomrom.

Opprigging av værstasjon

Velg et sted hvor værstasjonen får stå i fred, men som samtidig er lett tilgjengelig for daglig vedlikehold. Ideelt bør værstasjonen stå på en åpen gressplen for å gi mest korrekte temperaturmålinger. Dersom det er fare for hærverk kan værstasjonen til nød plasseres på et flatt tak med låsbar dør ut til taket. Ulempen med en en slik plasseringen er at takflaten vil gi lokal oppvarming av værstasjonen.

Unngå å plassere værstasjonen på et sted der trær og bygninger i nærheten kan skygge for vind eller eller sollys. Horisonten bør være uskjermet fra 10 grader og oppover.

Vatre UV- og globalstrålingssensorene med libellene som vatringshjelp. Orienteres værstasjonen med vindhanen mot nord. Merk at vindhanen kan monteres et stykke unna selve stasjonen for å være minst mulig utsatt for vindskygge eller turbulens fra møner og kanter på taket. Ved montering på tak bør høyde fra taket være 1,5-2 meter, blant annet for å unngå at oppvarming av taket påvirker temperaturmålingene.

Dokumentasjon av plassering

Mål stasjonens totale høyde over bakken og eventuell høyde fra tak. Ta gjerne bilder som viser oppsettet av stasjonen og omgivelser. Ta både bilder av stasjonen sett fra tak og fra bakken dersom stasjonen er plassert på et tak. Legg også inn kartkoordinater for området værstasjonen står i.

Du finner en samling av spørsmål og svar om værstasjoner her. Du kan også sende e-post til post@miljolare.no dersom du står fast.

Vedlikeholdsrutiner

 1. Observatoriejournal: Alle aktiviteter på taket eller i omgivelsene som kan påvirke stasjonen og instrumentene noteres i en loggbok, for eksempel tilsyn eller annen trafikk på taket. Noter også tidspunkter for når stasjonen er operativ og når den er ute av drift eller testes, eller elever kjører spesielle måleprosjekter på stasjonen.
 2. Rutinesjekk: Velg gjerne et fast tidspunkt for ukentlig tilsyn. Noter værforholdene og om det var snø på bakken. Et webkamera som automatisk lagrer et bilde hver dag er kjekt for å dokumentere snøforholdene.
 3. Datarydding: Slett eller flytt data som ikke har noe med værmåling å gjøre (f.eks arbeid på lab, test, service).

Ukentlig eller daglig, avhengig av behov:

 • Tørk av UV og globalstrålingssensoren. Bruk helst linsepapir fuktet med iso-propanol prima (fås kjøpt hos Arcus AS, tlf 64 98 08 01, etter søknad om kjøpetillatelse på sprit@arcus-kjemi.no).
 • Skoler med mye veistøv eller industristøv i luften må gjøre dette oftere enn ukentlig. Skitten på linsepapiret viser om det går for lang tid mellom hver gang. Alle skoler må passe ekstra godt på vaskerutinene i perioder med mye pollen og i perioder med mye nedbør.

Kvartalsvis:

 • Fjern rusk og løv fra vannbøtta (gjerne oftere om høsten når løvet faller). Tørk av vippe-begrene under bøtta. Fjern spindelvev og insekter.
 • Kontroller at vindmåleren og pila spinner lett.
 • Tørk av solcellepanel.
 • Kontroller vatring av sensorer og at stasjonen er skikkelig festet.
 • Kontroller at vindpila fortsatt står mot nord.
 • Sjekk batteristatus (Weatherlink, Window, Alarm & Battery Status. Weatherlink, Console Diagnostics, Console Battery).

Årlig:

 • Interkomparasjon, arrangert av Statens strålevern i samarbeid med UMB.
 • Kontroller at varme-elementet under vannbøtta virker.
 • Bytt batterier og viftemotor.

Innstilling av datalogger og PC

Noen innstillinger gjøres fra konsollet (står innendørs, koplet til PC), mens de fleste gjøres fra set-up menyen i Weatherlink. For kommunikasjon mellom ISS (boksen med solcelle panel) og Weatherlink konsoll må innstilling av switcher på ISS samsvare med stasjonsnummer du velger i set-up, Set Transceiver (Velg ISS på aktuell Station No).

 • Geografisk posisjon og høyde: Settes både fra konsoll og menyen Setup|Set Latitude & Longitude i Weatherlink
 • Enheter (Setup|Choose Units): Sett Temp (°C), Barometer (hPa), Wind speed (m/s), rain (mm), elevation (m)
 • Barometertrykk (Setup|Set barometer): Velg hPa som enhet. Velg absolutt trykk (ikke barometrisk trykk som er det målte trykket korrigert for høyde til havnivå)
 • Nedbørsmåler (Setup|Rain calibration): Velg 0.2mm setting.
 • Vindmåler (Setup|Set Wind cup size): Velg large. Er stasjonen utsatt for sterk vind bør en vurdere å bytte til en mindre propel. Endre isåfall cup size til small.
 • Nedlastingshyppighet (Setup | Auto download): Download at: Velg her tidspunktene. For eksempel en gang hver time fra morgen til kveld. Hvis PCen kjører flere nedlastingsprogrammer kan en velge Offset 2 min, for å gi mer tid til de andre programmene.
 • Skin type factor: Set-up, set skin type scale factor. Velg Type ii, som svarer til typisk lys hudfarge. Enter skin factor: 1.00 (Dette har betydning for hvor mange MED et antall J/m^2 svarer til).
 • Dato og tid-format: Settes fra konsollet. Velg 0-24 timer (ikke AM/PM) og velg datoformat DD.MM
 • Loggeintervall: Start nedlastingen (Bulletin window), slik at du får tømt loggeren. Lukk Bulletin window. (NB! skjermen må bare vise menyen). Velg Set-up, Set archive interval: 10 minutter .
 • Klokkestandard: Sommertid skal benyttes, altså daylight saving time skal aktiveres.
 • Klokkesynkronisering: Konsoll klokka (loggeren) må stilles jevnlig, slik at avvik mellom konsollklokka og en felles klokkereferanse aldri blir mer enn 1 minutt. Sann klokketid får du fra en GPS eller fra PCen, hvis PC er satt til å automatisk synkroniseres mot en time-server på internet. Du trenger da programmet Tardis (eller lignende) installert. Fra Tardis kan du sette hvor ofte PC skal synkroniseres (for eksempel half hour), maksimalt tillatt avvik før korreksjon (for eksempel 2 minutes), time zone som og aktuell time server (fartein.ifi.uio.no Oslo, Norway: University of Oslo, 129.240.64.3: fartein.ifi.uio.no). Synkronisering er avgjørende viktig dersom data fra forskjellige stasjoner skal sammenliknes.

Registrering av værstasjon

Ved å registere værstasjonen blir alle værdata samlet på miljolare.no slik at skolene kan se hverandres værdata. Skjemaet på slutten av veiledningen viser hvilke opplysninger en trenger for å kunne registrere værstasjonen. Værstasjonens geografiske plassering dokumenteres ved å legges inn koordinatene til området værstasjonen står i under områdeopplysninger. Bilder tatt av værstasjonene legges inn sammen med aktiviteten.

For å sende data til miljolare.no må programvaren til værstasjonen settes opp til å automatisk sende 2-dagers loggfil (downld02.txt) til skolens hjemmeside. URL til denne filen registreres i feltet «Data URL» i registreringsskjemaet. Dersom skolen også setter opp en egen hjemmeside som oppdateres samtidig med loggfilen, registreres URL til denne siden i feltet «Hjemmeside».

Reparasjon og kalibrering

Se manualen «Integrated Sensor Suite Installation Manual», side 25-27 og «Installation Instructions Addendum» side 5-7. Davis anbefaler å bytte batterier i konsoll, ISS-housing (den med solpanelet) og til viftemotoren hvert år. Det samme gjelder viftemotoren i bunnen av værstasjonen.

Davis foreskriver 3-5 årlige kalibreringsintervall for sensorene. Men av erfaring med lignende UV målere bør UV sensoren kalibreres årlig. Strålevernet i samarbeid med UMB arrangerer kalibrering. Dette tenkes gjort som en interkomparasjon, hvor værstasjonene samles på ett sted og sammenlignes mot standard instrumenter på Strålevernet.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.Modell: Davis Vantage Pro2
Data URL:  
Hjemmeside:  
Høyde over bakken:  
Høyde over tak:  

Vis bare skjema