miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Fenologi > Veiledning

Aktivitet:

Fenologi

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Veiledningen er sendt ut til de som meldte seg på prosjektet "Fenologi og satellittbilder" i forbindelse med første påmeldingsrunde. Du kan laste ned veiledningen i pdf-format på denne siden.

Last ned veiledningen:


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Tabell 2. Skjema for registrering av åtte vår- og høsttegn (A-skjema)

Observasjon (fenofase) Dato Kommentar
1. Snøsmelt
Generelt snøfritt i 100 meters radius rundt lokaliteten.
   
2. Isgang
Isgang på nærmeste stillestående vann. Med isgang menes at isen brekker opp.
   
3. "Musøre" art    
Helst bjørk, eventuelt annet angitt treslag
4. Siloslått art    
Nærmeste slått av gras til lokaliteten. Dominerende grastype (om mulig)
5. Skuronna art    
Kornslag og sort
6. Høstfarge art    
Helst bjørk, eventuelt annet angitt treslag
7. Bladfall art    
De fleste bladene har falt av. Helst bjørk, eventuelt annet angitt treslag
8. Ny is
Is legger seg på vann nært lokaliteten.
   

Tabell 3. Registrering av fenofaser for treslag

ArtBladsprett/
musøre
BlomstringUtsprunget bladBlad full størrelseBlad 50% gulningBlad 100% gulningBegynnende løvfallTreet er bart
Vanleg bjørk        
Gråor        
Rogn        
Hegg        
Osp        
Sommereik        
Ask        
Hassel        
Spisslønn        
Syrin        
         
         
         
         
         

Tabell 4. Registrering av fenofaser for blomsterplanter (urter/vårplanter)

ArtSpiring/ grønne skuddBlomstringAvblomstringModne frukter/
frøspredning
Visning
Hestehov     
Blåveis     
Hvitveis     
Blåbær     
Røsslyng     
Engsoleie     
Ballblom     
Molte     
Rød jonsokblom     
      
      
      
      
      

Tabell 5. Registrering av fenofaser for landbruksvekster

ArtSetting/utplantingSpiring/bladsprettBlomstringAvblomstringHøsting
A. Potet     
B. Jordbær     
C. Surkirsebær     
  Moreller(Søtkirsebær)     
  Plomme     
  Eple     
  Bringebær     
  Rips     
      
      
      
      
      

Vis bare skjema