miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Bilder og video av dyr > Veiledning

Bilder og video av dyr

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

  • Bidra til å bygge opp et bildereferanseverk av dyr i skolens interesseområder
  • Bidra til å dokumentere kommunens biologiske mangfold

Aktuelle samarbeidspartnere

Kommunen, biblioteket, Norsk Zoologisk forening (har lokale foreninger), foreninger for særskilte dyregrupper (Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Entomologisk Forening), naturvitenskapelige museer, forskningsmiljøene

Utstyr

Fotoutstyr/videokamera, faunalitteratur.

Gjennomføring

Velg et område i nærheten av skolen, eller etter avtale med kommunen. Gjør alltid avtaler med grunneier før dere setter i gang i et område. Undersøk også med lokale zoologiske foreninger om de er i gang med et "lokalfaunaprosjekt", og om skolen kan være bidragsyter i dette arbeidet. Det vil være en fordel å planlegge fotografering/filming iht årstiden og gjerne satse på dyregrupper som forventes å gi best fotografisk resultat. Problemet med dyr er at de sjelden er medgjørlige og stiller opp når man skal fotografere/filme dem. Ved å lese om dyra på forhånd kan man finne ut hvor de er lettest å komme over og når de er minst/mest aktive. For amatørfotografer gir ofte digitalt fotoapparat det beste resultatet, siden man kan ta mange bilder og enkelt slette de som er uskarpe.

Dokumentasjon av funnsted
For å dokumentere funnstedet til dyret er det viktig å få med en del opplysninger som presenteres sammen med bildet/videoen av dyret. For større dyr på vandring er nok denne informasjonen mer tilfeldig, men ved flere registreringer av funnsted kan man danne et bilde av hvor den ferdes. For sjeldne dyr er det dessuten viktig at funnstedet beskrives mer detaljert, i tilfelle de er periodisk stedbundne og kanskje kan observeres i samme område igjen (for eksempel: på nordsida av brua over Tjønnbekken, ca 100 moh, like ved de store steinene i utmarka). Det er også viktig å få registrert dyr dere ikke kjenner navnet på. Ta kontakt med nærmeste naturvitenskapelige museum for å undersøke om de kan hjelpe til med artsbestemmingen (se adresselisten nedenfor). Dere finner dessuten bilder av dyr under disse internettadressene:

Pattedyr generelt

Insektetere fra sidene til Norsk Zoologisk forening

Fugler

Fuglebilder i systematisk rekkefølge

Cyberbirding viser både vanlige og sjeldne arter

Insekter

Insekter fra Norsk Entomologisk Forening

Database over norges sommerfugler

Våre minste husdyr fra Universitetet i Oslo, Zoologisk institutt.


Presentasjon

Lag et arkiv av dyrebildene/videoene. Bildene kan for eksempel limes på pappark, med opplysningene ved siden av. Videoer egner seg gjerne best til organiserte visninger. Digitale bilder og video bør i tillegg brennes over på cd for oppbevaring. Husk alltid at opplysningene ovenfor må følge det enkelte dyr hvis dette skal ha noen verdi for framtida. Sorter dyrene etter for eksempel alfabetet, dyregruppen den tilhører, hva de spiser eller størrelse.

Lag en presentasjon med bilder og tekst som består av hele samlingen eller et lite utvalg (alt etter hvor god tid eller stort bildearkiv dere har) av de dyrene dere har i fotoarkivet. Dette kan legges ut på internett under "Nettverk for miljølære". Dere kan supplere med nye bilder etter hvert. Videofilmer kan også sendes inn. Send oss da først en epost eller kontakt oss per telefon, slik at vi kan komme frem til det beste lagringsformatet og hvor stor filen bør være.

Adresser til naturvitenskapelige museer:
Østlandet
Zoologisk Museum, Sars gt. 1, 0562 OSLO
Vestlandet
Bergen Museum, Zoologisk avdeling. Zoologisk institutt, realfagsbygget, Allegt. 41, 5007 BERGEN
Midt-Norge:
Vitenskapsmuseet, NTNU, 7491 TRONDHEIM, tlf. 73592260
Troms-Finnmark:
Tromsø Museum, 9037 TROMSØ, tlf. 77644982


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

   

Vis bare skjema