Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Møre og Romsdal»Litlegjerde»28.05.2020

Deltaker:Sunnylven skule
Område:Litlegjerde (Stranda, Møre og Romsdal)
Dato:28.05.2020

Antall personer:
22

Klassetrinn for barn som var med:
8. trinn

Klassetrinn for barn som var med:
9. trinn

Klassetrinn for barn som var med:
10. trinn

Lokale foreininger eller lag det er samarbeidet med:
Hellesylt Bygdetun Venneforeningen

Antall dugnadstimar:
22x5=110 timar

Beskriv hva som er gjort:
Å rydde på Hellesylt Bygdetun kom som eit forslag når vi var på besøk dit med valfagsgruppa “Levande kulturarv”. Vi har vore innom historia til plassen og byggeskikker av dei ulike bygningane på Bygdetunet.
Vi har kontakta eigarane og fått grønt lys for rydding. Etter at heimeskulen var over og synfaring tok plass, kunne vi endeleg starte. Vi fekk med oss også andre valfagsgruppa, slik at vi var 22 elevar og 2 lærarar til saman. På torsdag 28.mai dro vi opp til Bygdetunet og skulle vere der ein heil skuledag.

Då alle hadde kommt vart vi delt inn i seks grupper. Tre av gruppene rydda borte med løypestrengen og det som var der. Dei tre andre gruppene rydda borte med korntørkeovnen og råsa som går frå vegen og ned til bygdetunet. Vi saga og klippte ned alle små trær, kratt og nokre få større trær. Vi la alt i haugar som vi seinare rydda vekk på ein tilvist plass.
Det tok ikkje så veldig lang tid å sage og klippe trær. Ved hjelp av tursag og kraftige greinsakser har vi rydda store delar på Bygdetunet.
Men når vi hadde gjort det måtte vi ta alt og bære det inn i skogen der vi skulle legge det. Vi brukte mesteparten av tida på å gjere det. Det var nokre søppel som vi fant her og der, blant anna glassflasker som vi samla inn for kasting i glasscontainer.
Til mat hadde ei gruppe grilla pølser. Etter mat rydda vi resten av det vi hadde saga ned. Når eg var ferdig med den plassen mi gruppe skulle vere hjalp eg dei andre gruppene. Det tok veldig lang tid å rydde vekk det vi hadde sagd ned. Det var så mykje at vi måtte lage to plassar å hive det frå oss.
Vaktmeister si oppgåve var å smørje eit veksthemmande middel på alle stubbane for å hindre gjenvekst. Vi hadde også invitert journalisten frå den lokale nettavisa som kom og tok bilde av oss.

Eventuelle videre planer:
Det er ikkje lagt konkrete planar for vidare arbeid med kulturminnet, men vi ønskjer i samråd med eigarane vidare dugnadsarbeid på Bygdetunet. Aktuelle aktivitetar er då fornying av låvebrua og utgraving rundt våningshus.