Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Viken»Numedalsbanen»07.05.2018

Deltaker:Veggli skole
Område:Numedalsbanen (Rollag, Viken)
Dato:07.05.2018

Antall personer:
18 elever + 4-5 voksne

Klassetrinn for barn som var med:
6. trinn

Klassetrinn for barn som var med:
7. trinn

Antall dugnadstimar:
5,5 t

Beskriv hva som er gjort:
Vi tok en befaring uken før, og fant ut at snøen nok ville forsvinne og at det ville tørke litt opp til ryddedagen vår 7. mai.
Vi starta ved Veggli stasjon, og det var kommet opp mye «rynning» og buskas på området og langs jernbanelinja. Det var også overraskende mye søppel som vi tok med oss.
Elevene hadde med egna redskap og gikk på med liv og lyst. Flere hadde planlagt i flere dager. :)
Vi rydda oppover så langt vi kom – før vi måtte returnere til skolen til skoleslutt. De voksne var imponerte over hvor langt vi kom – helt opp til Kjerredammen.
Det var en flott dag – med læring på flere plan; elevene fikk lære litt om «rynning» og rydding – og at det er positivt å ferdes ute. Det var godt å finne nistepakka underveis, og det var hyggelig med en dag ute sammen med de andre.

Eventuelle videre planer:
Evt. rydde videre fra Kjerredammen neste år.

© Kari Sylte (02.05.2018)
© Kari Sylte (02.05.2018)
Befaring.
© Kari Sylte (02.05.2018)
Befaring.
© Kari Sylte (02.05.2018)
- med liv & lyst!
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
- og de har ganske langt å gå! :D
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
- De var jo ærgjerrige! ;D
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)
© Lars T Bekkeseth (07.05.2018)