Hopp til hovedinnhold

Gjennomføring

Forskningen om innetemperatur har flere deler. På nettsiden skal du registrere resultatene fra forskningen din. Resultatene dine blir synlige på nettsiden med en gang. Her får du en forklaring på hvordan du skal utføre hver del av forskningen.

A Registrering av bolig, energibruk og temperatur.

Disse observasjonene skal du først føre på et ark, og registrere på miljolare.no når målingene er ferdige.

Du gir først noen få opplysninger om deg selv, og om boligen. Deretter kommer et spørsmål om energibruk. Du blir bedt om å lese av strømforbruk det samme døgnet som du skal måle temperatur. Da må du finne frem til sikringsskapet, sammen med en voksen i familien. Du skriver ned hva måleren viser, og hva klokken er når du leser av. Dagen etter, på samme tid, leser du av på ny.

Samme dag utfører du temperaturmålingene. Du bruker termometeret du har fått med deg hjem, eller det dere er blitt enige om på skolen.

Første måleserie skal være om morgenen. Plasser termometeret midt i rommet du skal måle i. La termometeret stå 1 minutt i rommet før du leser av, slik at det får justert seg. Skriv opp temperaturen i rommet, og gjenta i de tre neste rommene på listen. Du skal også måle temperaturen utendørs på samme måten.

Andre måleserie skal være om kvelden samme dag. Utfør målingene på samme måte, og notér i papirskjemaet.

Du er nå ferdig med del A, og kan registrere resultatene på miljolare.no. Du logger deg inn med elevkoden du har fått av læreren din. Noen klasser gjør dette felles på skolen, men det går fint å registrere selv hjemme.

B Intervju med familien.

Her er det tenkt at dere skal være sammen, og bli enige om svarene på spørsmålene. Du kan godt ha datamaskin foran deg, og registrere svarene med en gang. Husk å logge inn med elevkoden din først.

C Intervju med personer

I denne delen kan du intervjue så mange i familien som mulig. Du kan også svare på spørsmålene selv. Også denne delen kan gjerne gjøres direkte på datamaskinen. Du logger inn med elevkoden din, og krysser av etter hvert som personen du intervjuer svarer.

Elevkoder

Du oppretter elvkoder i ved å velge Elevkoder i menyen til venstre. Hver elev skal sin personlige elevkode. Du skal derfor opprette like mange elevkoder som antall elever som er med.