Hopp til hovedinnhold

Orientering til hjemmet

I årets forskningskampanje blir elevene bedt om å undersøke temperaturen i fire rom hjemme, morgen og kveld samme dag.

Til forskningsprosjektet hører også undersøkelser om boligen, og om vaner rundt oppvarming og energibruk.

Resultatene blir lagt på nettsiden miljolare.no, i et elektronisk skjema. På nettsiden ligger en detaljert forklaring for gjennomføring av undersøkelsene, og registrering på nettet.

Forskningskampanjen blir arrangert av Miljølære og Forskningsrådet hvert år. I 2012 er også Miljøverndepartementet, Statistisk sentralbyrå og energirådgivingsfirmaet Entelligens med.

Elevenes forskningsarbeid er reelt, det vil si at resultatene blir analysert og brukt av forskerne. Det vil bli utarbeidet en rapport, som både blir lagt på nettsiden og sendt til skolene som er med. Resultater og rapporter fra tidligere kampanjer er tilgjengelig på miljolare.no.

Undersøkelsene i år omfatter i år både målinger og en intervjudel.

Eleven blir bedt om å lese av strømforbruk, ved å registrere målerstand i sikringsskapet på samme klokkeslett to dager på rad. Vi ber om at en voksen er med eleven på denne avlesingen.

Temperaturmålingene foregår slik:

Eleven har fått med et termometer hjem. Målingene skal utføres morgen og kveld samme dag. Plasser termometeret midt i rommet, og vent tre minutter til det har justert seg. Les av ‘ute’- temperatur. Noter i skjemaet. Følg dette opplegget i de fire rommene, og mål til slutt utemperaturen.

Kampanjen har tre spørsmålsdeler:

  • en til familien samlet
  • en intervjudel som kan utføres med flere personer
  • til slutt noen spørsmål til eleven selv.

Disse delene kan gjerne gjøres direkte på datamaskin, ved at eleven krysser av etter hvert. Alle som deltar i kampanjen har fått en egen elevkode, til innlogging på kampanjesiden.
Resultatene blir vist umiddelbart. Man trenger ikke innlogging for å lese resultater. Visningene kan tilpasses, slik at man kan se resultat for egen skole, for fylket eller for hele landet. Disse visningene gir skoleklassene mange muligheter for videre undervisning.