Hopp til hovedinnhold

Bruk av termometeret

Batteriet

Batteriet av typen AAA settes i ved å skyve dekselet til siden

Hold slik

Hold slik og ikke i metallet, som er sensoren

Minst ett minutt

Minst ett minutt tar det før temperaturen stabilisere seg

Korrekt bruk av termometeret er viktig for få korrekte målinger. Det går an å benytte vanlige skole- eller innentermometre, så lenge de viser korrekt. For gjennomføringen av undersøkelsene er det bra om termometeret justerer seg ganske raskt, det vil si i løpet av 2-3 minutter. I denne veiledningen er vist bruk av termometeret som var en del av utstyrspakken under kampanjen i 2012.

Innsetting av batteriet

Digi-tech termometeret drives av et AAA-batteri, som plasseres under skyvedekselet på baksiden. Her finnes også en arm som kan vippes ut, slik at termometeret kan stå.

Skru på og av

Du skrur på termometeret ved å trykke på on-off-knappen nede til høyre på fremsiden.

Korrekt innstilling

Termomteret skal nå vise temperatur med en desimal, i grader celsius, vist med en C etter tallene. Over C-en skal det ikke være angitt andre visninger. Det er mulig å få vist minimum, maksimum, eller stoppet temperaturvisning. Hver av disse modusene vil vises med et blinkende ord – min/max/hold. Du skal altså ikke ha slike visninger, bare normal temperaturvisning.

Måling

For å få korrekt temperatur i et rom eller ute, må sensoren – nålen – vende fritt ut i rommet. Det beste er å holde i plasthåndtaket, og la sensoren være i ro til temperaturvisningen har justert seg. Justeringen tar som regel under et minutt. Du ser at tallene ikke endres.

Notér resultatet for ett rom, før du går videre til neste. Du bør måle alle rom, og utetemperaturen, like etter hverandre, uten lengre pauser. Det skal være en måleserie om morgenen, og en om ettermiddagen/kvelden samme dag.