Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Hordvik skole
Observatører:Katja Børholm, 3.trinn
Område:Øvre Tellevik, Hordvik (Bergen, Vestland)
Dato:27.10.2022
Aktivitet:Store gamle trær
Prosjekt/kampanje:Forskningskampanjen 2022: Store gamle trær

Funn


Art:Eik (Quercus)
Hvor vokser treet?:Øvre Tellevik, Hordvik.
Gi en kort beskrivelse av treet og naturforholdene der treet vokser.:En stor gammel eik, sommereik.
Leveområde:Løvskog
Er treet levende?:Ja
Er treet hult?:Nei
Treets høyde?:30 m
Omkrets på stammen målt 1,3 m fra bakken:600 cm
Denne eiken står på en gammel gård, Vi har ikke funnet ut hvor gammel den er. I bygden blir den kalt både Storeeika og Ugletreet. Sistnevnte fordi det tidligere bodde en ugle her, en nabo mente det var en hubro som hadde tilhold her, og en annen nabo til treet mener det er observert kattugle i treet.
(21.10.2022)

Andre bilder

(21.10.2022)