miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Lag vannrakett > Veiledning

Lag vannrakett

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Kunnskapsmål

Å gi en forståelse av begrepet energi og energioverganger.

Ha det gøy!

Gjennomføring

Aktiviteten kan gjennomføres på to måter:
 1. Lag en vannrakett, skyt den til værs, mål lengde og beregn høyde
  • Elever i ungdoms- og videregående skole skal også gi en vurdering av hvor mye energi som har blitt omformet og forklare hvordan raketten virker
 2. Lag en rakett som skal transportere to rå egg, skyt raketten opp, få den til å lande utan å skade eggene. Ta tiden på hele ferden
  • Dess lenger ferden varer, dess bedre

NB! Pass på at ingen står rett bak eller foran raketten under oppskytning og at raketten ikke har noen spisse kanter.

Lage rakett
Raketten kan lages ved enkle hjelpemidler. Her er en enkel oppskrift:

 • 1,5 l plastflaske.
  Bruk en vanlig tom brusflaske som rakett. Du kan gjøre den mer aerodynamisk ved å lime på finner og lage spissere tupp på bunnen av flasken. Hvor mye vann det er lurt å bruke som drivstoff må du selv finne ut.
 • Ventil og kork
  Bruk en vanlig sykkelventil og en gummikork. Lim gjerne fast ventilen i korken.
 • Slange mellom pumpe og ventil
  Du kan sette korken med ventil i flasken og pumpe direkte med en håndpumpe. Det kan være lettere med en slangeovergang mellom ventil og pumpe, spesielt hvis du bruker en avfyringsmekanisme.
 • Avfyringsmekanisme
  Det går fint an å skyte ut raketten ved å holde fast korken i flaska så lenge du klarer og så la den sprette ut av trykket i flaska. For å få bedre kontroll med utskytningen kan du lage en avfyringsmekanisme med utskytingsrampe. Du må selv finne ut hvordan dette kan gjøres.
 • Pumpe
  For at ikke trykket skal bli for høyt er det bare tillatt å bruke manuelle pumper, der en person utfører pumpingen.

Spesielt for transport av egg:
 • Spesifikasjoner
  • Det er lov å bruke fallskjerm
  • Dersom raketten består av flere deler, er det svevetiden til den delen som inneholder eggene som måles
  • Maksimal totalvekt av raketten inklusive vann og egg er 1500 g
  • Eventuell utskytingsrampe kan ha en maksimal lengde på 100 cm
 • Retningslinjer egg
  • Tillatte egg er alminnelige hønseegg av den typen som omsettes i dagligvarehandelen
  • Tillatt størrelse er 57 til 63 gram
  • Eggene skal være rå

Fortell om gjennomføring og virkemåte.
Når en rapporterer resultatene skal eleven fortelle om hvordan en gjorde aktiviteten og fortelle kort om rakettes virkemåte. En kan samtidig legge inn bilder og eller tegninger for å dokumentere det en gjorde.

Mål lengde og beregn høyde (vanlig oppskyting)
Lengden på rakettens svev måles og skal rapporteres i meter. Høyden på svevet skal beregnes. Det er opp til elever og lærer å finne en egnet måte å gjøre det på for det aktuelle klassetrinn. For høyere trinn kan det å ta tiden på svevet (totalt og fra den daler ned), samt vekt av raketten ved start og slutt gi godt grunnlag for litt utfordrende beregninger.

Ta tiden på ferden (eggtransport)
Mål ferden i sekunder frå oppskyting til den del av raketten som inneholder eggene lander. Dersom eggene knuses eller har sprekker, skal forsøket underkjennes.

Tilleggsoppgaver

 • Forklar hvordan raketten virker
 • Beskriv energiovergangene
 • Hvor mye energi blir omdannet fra en form til en annen?

Foreslå en metode for å beregne hvor mye energi som er omdannet i forsøket. Gjør de nødvendige målinger og utfør beregningen.

Registrer resultatene og legg inn bilder på nettsidene
Et viktig poeng med miljolare.no er at elever kan lære av hverandre. Derfor er det viktig å registrere resultatene på nettsidene. Det oppmodes på det sterkeste at en fotograferer forberedelser og gjennomføring, og registrerer bildene. Dersom dere tar det opp på film, og vil legge ut dette, så send oss en epost. Filmsnuttene bør være redigert, og filstørrelsen bør ikke være for stor.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Gjennomføring

Ordinær vannrakett Rakettransport av egg

 

Beskrivelse av gjennomføringen  


Beskrivelse av vannraketten  


Vannmengde brukt i milliliter  


Lengde i meter  


Beregnet høyde i meter  


Tidtatt flytid i sekunder (oppskytingsfase+svevefase) ved eggtransport  


Hvem utførte aktiviteten?

Navn på elever eller klasse (f.eks. «Andreas og Trine kl. 5a»)

Bevitnet av

For å delta i vannrakettkonkurransen 2004 må oppskytningen bevitnes av en voksen person.

Navn  
Stilling  
E-post  
Telefon  

Tilleggsoppgaver

Rakettens virkemåte  

Beregnet mengde energi generert  

Andre vurderinger  

Vis bare skjema