Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
47%(31)
Siste månad
30%(20)
Siste året
2%(1)
Aldri
8%(5)
Hugsar ikkje
14%(9)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
36%(24)
Som før
23%(15)
Mindre enn før
29%(19)
Veit ikkje
12%(8)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(4)
Ein gong i blant
14%(9)
Sjeldan
23%(15)
Aldri
55%(36)
Hugsar ikkje
3%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
36%(16)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
23%(10)
Det rotnar eller blir brote ned
14%(6)
Søppeldunken var full
5%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
20%(9)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
14%(9)
En gong i blant
33%(22)
Sjeldan
20%(13)
Aldri
32%(21)
Hugsar ikkje
2%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(9)
Ein gong i blant
38%(25)
Sjeldan
20%(13)
Aldri
27%(18)
Hugsar ikkje
2%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
35%(23)
Nei
59%(39)
Hugsar ikkje
6%(4)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
65%(43)
Litt einig
27%(18)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
2%(1)
Veit ikkje
6%(4)