Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
34%(11)
Siste månad
16%(5)
Siste året
6%(2)
Aldri
9%(3)
Hugsar ikkje
34%(11)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
47%(15)
Som før
31%(10)
Mindre enn før
3%(1)
Veit ikkje
19%(6)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(2)
Ein gong i blant
3%(1)
Sjeldan
16%(5)
Aldri
69%(22)
Hugsar ikkje
6%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
22%(7)
Det var allereie mykje søppel der frå før
3%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
6%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
22%(7)
Søppeldunken var full
3%(1)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
44%(14)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
6%(2)
En gong i blant
47%(15)
Sjeldan
19%(6)
Aldri
16%(5)
Hugsar ikkje
12%(4)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
22%(7)
Ein gong i blant
31%(10)
Sjeldan
16%(5)
Aldri
25%(8)
Hugsar ikkje
6%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
66%(21)
Nei
25%(8)
Hugsar ikkje
9%(3)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
75%(24)
Litt einig
9%(3)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
3%(1)
Veit ikkje
12%(4)