Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
71%(32)
Siste månad
16%(7)
Siste året
2%(1)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
11%(5)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
53%(24)
Som før
36%(16)
Mindre enn før
2%(1)
Veit ikkje
9%(4)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
13%(6)
Ein gong i blant
2%(1)
Sjeldan
27%(12)
Aldri
58%(26)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
20%(9)
Det var allereie mykje søppel der frå før
7%(3)
Gidda ikkje bere det med meg
2%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
24%(11)
Søppeldunken var full
18%(8)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
29%(13)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(5)
En gong i blant
36%(16)
Sjeldan
38%(17)
Aldri
16%(7)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
22%(10)
Ein gong i blant
47%(21)
Sjeldan
16%(7)
Aldri
16%(7)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
58%(26)
Nei
42%(19)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
62%(28)
Litt einig
22%(10)
Ganske ueinig
2%(1)
Helt ueinig
9%(4)
Veit ikkje
4%(2)