Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
16%(13)
Siste månad
13%(10)
Siste året
8%(6)
Aldri
27%(21)
Hugsar ikkje
37%(29)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
32%(25)
Som før
43%(34)
Mindre enn før
4%(3)
Veit ikkje
22%(17)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
10%(8)
Ein gong i blant
51%(40)
Sjeldan
30%(24)
Aldri
5%(4)
Hugsar ikkje
4%(3)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
14%(11)
Det var allereie mykje søppel der frå før
1%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
23%(18)
Det rotnar eller blir brote ned
20%(16)
Søppeldunken var full
3%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
39%(31)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
1%(1)
En gong i blant
15%(12)
Sjeldan
22%(17)
Aldri
54%(43)
Hugsar ikkje
8%(6)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
1%(1)
Ein gong i blant
14%(11)
Sjeldan
14%(11)
Aldri
68%(54)
Hugsar ikkje
3%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
68%(54)
Nei
18%(14)
Hugsar ikkje
14%(11)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
5%(4)
Litt einig
47%(37)
Ganske ueinig
14%(11)
Helt ueinig
19%(15)
Veit ikkje
15%(12)