Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
69%(11)
Siste månad
19%(3)
Siste året
12%(2)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
50%(8)
Som før
38%(6)
Mindre enn før
12%(2)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
6%(1)
Sjeldan
19%(3)
Aldri
75%(12)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
33%(2)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
0%(0)
Det rotnar eller blir brote ned
17%(1)
Søppeldunken var full
33%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
17%(1)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
6%(1)
En gong i blant
44%(7)
Sjeldan
38%(6)
Aldri
12%(2)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
6%(1)
Ein gong i blant
56%(9)
Sjeldan
12%(2)
Aldri
12%(2)
Hugsar ikkje
12%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
44%(7)
Nei
56%(9)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
81%(13)
Litt einig
12%(2)
Ganske ueinig
6%(1)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)