Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
52%(47)
Siste månad
8%(7)
Siste året
6%(5)
Aldri
4%(4)
Hugsar ikkje
30%(27)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
60%(54)
Som før
29%(26)
Mindre enn før
0%(0)
Veit ikkje
11%(10)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
9%(8)
Ein gong i blant
20%(18)
Sjeldan
36%(32)
Aldri
32%(29)
Hugsar ikkje
3%(3)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
18%(16)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(2)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(12)
Det rotnar eller blir brote ned
23%(21)
Søppeldunken var full
4%(4)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
39%(35)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
21%(19)
En gong i blant
19%(17)
Sjeldan
24%(22)
Aldri
31%(28)
Hugsar ikkje
4%(4)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
20%(18)
Ein gong i blant
16%(14)
Sjeldan
20%(18)
Aldri
41%(37)
Hugsar ikkje
3%(3)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
80%(72)
Nei
16%(14)
Hugsar ikkje
4%(4)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
48%(43)
Litt einig
31%(28)
Ganske ueinig
8%(7)
Helt ueinig
9%(8)
Veit ikkje
4%(4)