Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
47%(63)
Siste månad
23%(30)
Siste året
8%(11)
Aldri
5%(6)
Hugsar ikkje
17%(23)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
33%(44)
Som før
39%(52)
Mindre enn før
18%(24)
Veit ikkje
10%(13)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
3%(4)
Sjeldan
22%(29)
Aldri
73%(97)
Hugsar ikkje
2%(3)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
26%(9)
Det var allereie mykje søppel der frå før
6%(2)
Gidda ikkje bere det med meg
3%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
49%(17)
Søppeldunken var full
6%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
11%(4)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
14%(18)
En gong i blant
44%(58)
Sjeldan
21%(28)
Aldri
14%(18)
Hugsar ikkje
8%(11)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
19%(25)
Ein gong i blant
53%(71)
Sjeldan
17%(22)
Aldri
11%(14)
Hugsar ikkje
1%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
37%(49)
Nei
58%(77)
Hugsar ikkje
5%(7)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
86%(114)
Litt einig
10%(13)
Ganske ueinig
2%(3)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
2%(3)