Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
59%(52)
Siste månad
17%(15)
Siste året
7%(6)
Aldri
2%(2)
Hugsar ikkje
15%(13)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
42%(37)
Som før
44%(39)
Mindre enn før
9%(8)
Veit ikkje
5%(4)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
1%(1)
Ein gong i blant
3%(3)
Sjeldan
33%(29)
Aldri
60%(53)
Hugsar ikkje
2%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
2%(1)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
17%(10)
Det rotnar eller blir brote ned
40%(23)
Søppeldunken var full
9%(5)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
31%(18)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
14%(12)
En gong i blant
27%(24)
Sjeldan
30%(26)
Aldri
22%(19)
Hugsar ikkje
8%(7)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
16%(14)
Ein gong i blant
56%(49)
Sjeldan
19%(17)
Aldri
9%(8)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
72%(63)
Nei
25%(22)
Hugsar ikkje
3%(3)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
73%(64)
Litt einig
16%(14)
Ganske ueinig
2%(2)
Helt ueinig
3%(3)
Veit ikkje
6%(5)