Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
61%(86)
Siste månad
21%(30)
Siste året
3%(4)
Aldri
4%(6)
Hugsar ikkje
11%(16)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
50%(71)
Som før
26%(37)
Mindre enn før
13%(19)
Veit ikkje
11%(15)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
6%(9)
Sjeldan
26%(37)
Aldri
63%(89)
Hugsar ikkje
5%(7)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
19%(18)
Det var allereie mykje søppel der frå før
1%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
2%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
47%(45)
Søppeldunken var full
15%(14)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
17%(16)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
9%(13)
En gong i blant
42%(60)
Sjeldan
21%(30)
Aldri
24%(34)
Hugsar ikkje
4%(5)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
12%(17)
Ein gong i blant
51%(72)
Sjeldan
22%(31)
Aldri
13%(19)
Hugsar ikkje
2%(3)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
60%(85)
Nei
35%(50)
Hugsar ikkje
5%(7)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
77%(110)
Litt einig
15%(21)
Ganske ueinig
1%(2)
Helt ueinig
2%(3)
Veit ikkje
4%(6)