Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
61%(83)
Siste månad
19%(26)
Siste året
7%(9)
Aldri
2%(3)
Hugsar ikkje
12%(16)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
44%(60)
Som før
36%(49)
Mindre enn før
15%(21)
Veit ikkje
5%(7)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
4%(5)
Ein gong i blant
12%(17)
Sjeldan
27%(37)
Aldri
55%(76)
Hugsar ikkje
1%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
15%(21)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(3)
Gidda ikkje bere det med meg
5%(7)
Det rotnar eller blir brote ned
48%(66)
Søppeldunken var full
2%(3)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
27%(37)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
7%(10)
En gong i blant
50%(69)
Sjeldan
26%(36)
Aldri
14%(19)
Hugsar ikkje
2%(3)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
7%(10)
Ein gong i blant
58%(79)
Sjeldan
17%(23)
Aldri
16%(22)
Hugsar ikkje
2%(3)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
52%(71)
Nei
42%(58)
Hugsar ikkje
6%(8)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
80%(110)
Litt einig
8%(11)
Ganske ueinig
4%(6)
Helt ueinig
5%(7)
Veit ikkje
2%(3)