Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
46%(6)
Siste månad
0%(0)
Siste året
15%(2)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
38%(5)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
15%(2)
Som før
54%(7)
Mindre enn før
31%(4)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
23%(3)
Aldri
77%(10)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
38%(5)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
0%(0)
Det rotnar eller blir brote ned
0%(0)
Søppeldunken var full
46%(6)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
15%(2)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
15%(2)
En gong i blant
15%(2)
Sjeldan
38%(5)
Aldri
23%(3)
Hugsar ikkje
8%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
23%(3)
Ein gong i blant
38%(5)
Sjeldan
31%(4)
Aldri
8%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
54%(7)
Nei
46%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
92%(12)
Litt einig
8%(1)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)