Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
100%(1)
Siste månad
0%(0)
Siste året
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
100%(1)
Som før
0%(0)
Mindre enn før
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
100%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
100%(1)
En gong i blant
0%(0)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
100%(1)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
100%(1)
Nei
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
100%(1)
Litt einig
0%(0)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)